Tekoče poslovanje kritnih skladov Pokojninske družbe A

 • KRITNI SKLAD DATUM VEP DONOSNOST LETO 2017 1 MESEČNA 12 MESEČNA 5 LETNA

  Delniški

   (z visoko delniško izpostavljenostjo)

  31. 8. 2017 1,1528 dejanska +1,06% -0,73% +6,02% *

   Uravnoteženi

  (s srednjo delniško izpostavljenostjo)

  31. 8. 2017 1,0583 dejanska +1,69% +0,13% +1,72% *

   Zajamčeni

  (z zajamčenim donosom)

  31. 8. 2017 1,0515 dejanska +1,82% +0,19% +2,99% +16,55%
  31. 8. 2017 1,0156 zajamčena +0,47% +0,06% +0,83%  +8,27%

  Sklad je bil formiran 1. 1. 2016 zaradi česar ni na voljo podatka o 5-letni donosnosti. 

   

  Zgodovina poslovanja kritnega sklada zajamčenega donosa

  Od ustanovitve Pokojninske družbe A, d.d. (september 2001) do decembra 2016 znaša kumulativni donos 98%, kar znaša povprečno 4,56% letno. Zajamčena donosnost je v enakem obdobju znašala 53%.

  Letni, doseženi in zajamčeni donos Kritega sklada zajamčenega donosa od septembra 2001 do decembra 2016