Spletni izračun

 • Mesečna premija pokojninskega zavarovanja
  Višina predvidenega letnega donosa

  *Javna pokojnina
  432
  Dodatna pokojnina
  432
  Skupaj
  432
  Davčna olajšava (mesec)
  Davčna olajšava (leto)
  432
  * Izračunana javna pokojnina na podlagi domneve, da se upokojite pri 65. letih starosti.
  Splošni pogoji izračuna
  x
  x

  Privarčevana sredstva predstavljajo ŽE privarčevana sredstva dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki jih ima danes zavarovanec na svojem varčevalnem računu.

  V primeru, če še niste vključeni v zavarovanje in nimate prihranjenih sredstev, nastavite vrednost polja na 0.

  x

  Država spodbuja dodatno pokojninsko zavarovanje z davčno olajšavo in v primeru individualnega zavarovanja se vplačane premije tekom leta upoštevajo pri znižanju osnove za obračun dohodnine in prikazani znesek dobi zavarovanec s strani Davčne uprave vrnjen ob poračunu dohodnine.

  Več o davčni olajšavi si lahko preberete www.pokojnina.si.

  x

  Splošni pogoji izračuna

  Predstavljeni izračuni javne pokojnine so informativne narave in vsebujejo predpostavko postopnega zniževanja javnih pokojnin v bodoče. Izračun zbranih sredstev dodatnega pokojninskega zavarovanja pa vsebujejo predpostavko 2,5% povprečnega neto letnega donosa sredstev (uporabnik lahko spreminja povprečni letni donos v intervalu od 2,5 do 4,5% letno) in vplačila navedene premije zavarovanja tekom celotnega obdobja delavne dobe (premija je zmanjšana za vstopno provizijo v višini 3% premije). Navedeni donosi so informativne narave in ne predstavljajo napovedi prihodnjih donosov. V izračunu dodatne pokojninske rente so prikazani bruto zneski (pred davki). V skladu z Zakonom o dohodnini se ob izplačilu dodatne pokojnine obračuna akontacija dohodnine, v davčno osnovo se zaradi davčne olajšave upošteva 50 % dodatne pokojninske rente. Prikazana je klasična dosmrtna pokojninska renta, kot jo opredeljuje Pokojninski načrt za izplačevanje pokojninskih rent SPAI-03. Za morebitne napake in odstopanja pri izračunu ne odgovarjamo.