Ob upokojitvi

 • Edini pogoj za uveljavitev pravice do dodatne pokojninske rente je upokojitev. Takrat zavarovanec izbere želeno obliko rente, ki jo nato prejema poleg javne pokojnine.

  Če ob upokojitvi ne potrebuje dodatnih sredstev, lahko sredstva ohranite naložena v kritnem skladu pokojninske družbe, kjer se mesečno plemenitijo z doseženim donosom, kadarkoli kasneje pa se lahko odločite za izplačevanje rente.

  Na voljo so sledeče oblike dodatnih pokojninskih rent:

  Z enakomernim črpanjem sredstev

  • dosmrtna renta brez zajamčenega obdobja izplačevanja
  • dosmrtna renta z 10 letnim zajamčenim obdobjem izplačevanja
  • dosmrtna renta z 20 letnim zajamčenim obdobjem izplačevanja

  S pospešenim črpanjem sredstev

  • dosmrtna renta s pospešenim obdobjem izplačevanja v 3, 5, 10 ali 20 letnem zajamčenem obdobju izplačevanja.*
  • dosmrtna renta 2:1 z 20 letnim zajamčenim obdobjem izplačevanja**

  Zajamčeno obdobje izplačevanja pomeni obdobje dedovanja sredstev. Na primer: če je zavarovanec izbral rento z 20 letnim zajamčenim obdobjem izplačevanja in če umre po 5 letih prejemanja rente, jo še 15 let naprej prejemajo njegovi dediči oz. upravičenci ki jih je navedel. Če zavarovanec ne umre v prvih 20 letih in živi dlje prejema sam rento vse do smrti. Vse rente so dosmrtne – se izplačujejo do smrti zavarovanca.

  Tudi zavarovanci, ki ste varčevali za dodatno pokojnino pri drugih izvajalcih dodatnega pokojninskega zavarovanja lahko izkoristite ugodno ponudbo in se odločite za rento Pokojninske družbe A.

  Zavarovancem, katerih odkupna vrednost sredstev pridobljenih v obdobju od 1.1.2013 do upokojitve bo presegala 20.000 evrov (ne velja za individualne zavarovance), izplačilo rent s pospešenim črpanjem sredstev ni več mogoče (Pravilnik o spremembi Pravilnika o podrobnejših pravilih in minimalnih zahtevah - Uradni list RS št. 21/2016).

  Dosmrtna renta 2:1 izplača v prvih 10 letih enkrat višjo rento, kot v nadaljevanju. Dodatno ima 20 letno zajamčeno obdobje izplačevanja.